Kulttuuriympäristön rekisteriportaalin karttaselain
Ympyröijä
Logiraattori
Suomen kuntien keskipisteet 2011
#geocache.fi webirc